برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09920524592
نام مسئول
مهدی محمدی
نام مداح
ابوذر محمدی
نام همیار بهداشت
مهدی محمدی
استان
مازندران
شهرستان
بهشهر
آدرس
بهشهر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4851-49140
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09920524592
استان : مازندران
شهرستان : بهشهر
آدرس : بهشهر
تاریخ شروع : مرداد ۰۱ ۱۳۷۸
تاریخ پایان : اردیبهشت ۰۲ ۱۴۰۹
زمان شروع : 17:31
زمان پایان : 17:31