برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09390725675
نام مسئول
محمد باقری قلعه جوقی
نام مداح
حسن مرادی
نام همیار بهداشت
علی خفاجه
استان
خراسان رضوی
شهرستان
تربت حيدريه
آدرس
خیابان خرداد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-951-15781
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09390725675
استان : خراسان رضوی
شهرستان : تربت حيدريه
آدرس : خیابان خرداد
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 8:37
زمان پایان : 8:37