برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09381625783
نام مسئول
ظاهر حسن اصل
نام مداح
سلوه حسن نژاد
نام همیار بهداشت
حمیده حسن اصل
استان
خوزستان
شهرستان
آبادان
آدرس
روستای صیداویه هجرت 12
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-631-32658
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09381625783
استان : خوزستان
شهرستان : آبادان
آدرس : روستای صیداویه هجرت 12
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : آبان ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 22:34