برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09210853890
نام مسئول
هادی فلواتی
نام مداح
فرهاد ساربانی
نام همیار بهداشت
یوسف رمضان زاده بیغم
استان
هرمزگان
شهرستان
آدرس
درخت سبز زمین فوتبال سابق حنب بانک سپه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-0-17890
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09210853890
استان : هرمزگان
شهرستان :
آدرس : درخت سبز زمین فوتبال سابق حنب بانک سپه
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 15:35
زمان پایان : 15:35