برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09191829772
نام مسئول
علی محمدی
نام مداح
مهدی نصرتی
نام همیار بهداشت
شهریار محمدی
استان
قزوین
شهرستان
آبيك
آدرس
خیابان مطهری-کوچه 35
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 8-3441-48745
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09191829772
استان : قزوین
شهرستان : آبيك
آدرس : خیابان مطهری-کوچه 35
تاریخ شروع : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:32
زمان پایان : 10:32