برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09191021386
نام مسئول
حبیب علی پور
نام مداح
احمد محمدی
نام همیار بهداشت
حبیب علی پور
استان
تهران
شهرستان
شهر قدس
آدرس
خیابان قدس کوچه شهید فریدونی حسینیه حضرت زینب
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1-3751-32987
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09191021386
استان : تهران
شهرستان : شهر قدس
آدرس : خیابان قدس کوچه شهید فریدونی حسینیه حضرت زینب
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:43
زمان پایان : 17:43