برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09179374980
نام مسئول
آمنه قریشی
نام مداح
مختار نیک منش
نام همیار بهداشت
آمنه قریشی
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
نایبندشمالی خیابان شهید تابدار کوچه پرستش 16 جنب ساختمان پزشکان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 8668
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09179374980
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : نایبندشمالی خیابان شهید تابدار کوچه پرستش 16 جنب ساختمان پزشکان
تاریخ شروع : شهریور ۲۰ ۱۳۹۶
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۴۰۰
زمان شروع : 12:4
زمان پایان : 12:4