برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09179038527
نام مسئول
علی اولی پور بندری
نام مداح
علی اولی پور بندری
نام همیار بهداشت
عیسی جمشیدd
استان
هرمزگان
شهرستان
حاجي آباد
آدرس
شهر فارغان - روستای شاهرود
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-0-29329
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09179038527
استان : هرمزگان
شهرستان : حاجي آباد
آدرس : شهر فارغان - روستای شاهرود
تاریخ شروع : اردیبهشت ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:30
زمان پایان : 19:30