برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09178621749
نام مسئول
سلمان کشاورز
نام مداح
محمد رحمانی
نام همیار بهداشت
عبدالله رحمانی
استان
هرمزگان
شهرستان
بستك
آدرس
بلوار آیت خامنه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-7961-47371
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09178621749
استان : هرمزگان
شهرستان : بستك
آدرس : بلوار آیت خامنه
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : آبان ۰۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 13:18
زمان پایان : 13:18