برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09169112446
نام مسئول
محمود نعمانی
نام مداح
لقمان عبدالهی
نام همیار بهداشت
علی حویزاوی
استان
خوزستان
شهرستان
سوسنگرد ـ دشت آزادگان
آدرس
خیابان شهید احمد مرمضی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-6441-29760
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09169112446
استان : خوزستان
شهرستان : سوسنگرد ـ دشت آزادگان
آدرس : خیابان شهید احمد مرمضی
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0