برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09166630326
نام مسئول
مجتبی فتاحی
نام مداح
مجتبی فتاحی
نام همیار بهداشت
مسلم فتاحی
استان
لرستان
شهرستان
الشتر ـ سلسله
آدرس
الشتر،روستای میانخران
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5986
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09166630326
استان : لرستان
شهرستان : الشتر ـ سلسله
آدرس : الشتر،روستای میانخران
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:0