برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09158901047
نام مسئول
محسن ابراهیم نیا
نام مداح
مهدی هاتفی
نام همیار بهداشت
سیدمهدی نیک منش
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
قاسم آباد شاهد ۱۰
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6802
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09158901047
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : قاسم آباد شاهد ۱۰
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0