برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09155331827
نام مسئول
محمود شفیعی
نام مداح
غلامرضا عطارباشی
نام همیار بهداشت
حسن شاکری
استان
خراسان رضوی
شهرستان
گناباد
آدرس
خیابان المهدی ۱۱.فضای باز جلو مهدیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4552
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09155331827
استان : خراسان رضوی
شهرستان : گناباد
آدرس : خیابان المهدی ۱۱.فضای باز جلو مهدیه
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:1