برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09153207235
نام مسئول
سیدحسن قسمتی
نام مداح
کرم علی هدایتی
نام همیار بهداشت
سیدحسن قسمتی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
رسالت55شاکری7
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1368110110
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09153207235
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : رسالت55شاکری7
تاریخ شروع : مهر ۱۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 8:21
زمان پایان : 8:23