برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09152001187
نام مسئول
سیدمحمدحسین حسین زاده
نام مداح
سعید آهنگر مقدم
نام همیار بهداشت
دانیال دانشمند
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
روبرو فکوری 59 جنب دانشگاه منظری فنس زمین ورزشی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209011796
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09152001187
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : روبرو فکوری 59 جنب دانشگاه منظری فنس زمین ورزشی
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : :
زمان پایان : :