برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09139672654
نام مسئول
محمدحسین چناری
نام مداح
سیداحمد حجتی مروست
نام همیار بهداشت
حسین زارع استحریجی
استان
یزد
شهرستان
مهريز
آدرس
تنگ چنار روستای حاجی شمس
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 9294
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09139672654
استان : یزد
شهرستان : مهريز
آدرس : تنگ چنار روستای حاجی شمس
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:7
زمان پایان : 17:7