برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09135052260
نام مسئول
محمد برخوری
نام مداح
محمد برخوری
نام همیار بهداشت
علی افتابی
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
چهارراه کاظمی روبرو بیمه ایران
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-49537
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09135052260
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : چهارراه کاظمی روبرو بیمه ایران
تاریخ شروع : مهر ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:7
زمان پایان : 0:8