برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09133534309
نام مسئول
عبدالرسول میرجلیلی
نام مداح
خلیل سلطانی
نام همیار بهداشت
روح الله میرجلیلی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
شاهدیه- خ امام - ک شهید هادی حیدری
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49317
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09133534309
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : شاهدیه- خ امام - ک شهید هادی حیدری
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0