برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09133428183
نام مسئول
زهرا احمدی
نام مداح
زهرا احمدی
نام همیار بهداشت
زهرا احمدی
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
بلوار جهاد- کوچه29- پ21
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-48739
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09133428183
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : بلوار جهاد- کوچه29- پ21
تاریخ شروع : مهر ۱۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 8:0
زمان پایان : 11:0