برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09131511979
نام مسئول
ناصر ابراهیمی نژاد
نام مداح
مهدی شاه ابوالقاسمی
نام همیار بهداشت
محمدرضا درخشان
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
بلوار پاکنژاد مسجد و حسینیه زاویه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-48804
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09131511979
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : بلوار پاکنژاد مسجد و حسینیه زاویه
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 10:30