برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09131414145
نام مسئول
محمدرضا حلاوتی
نام مداح
علی مقدم
نام همیار بهداشت
محمد گلزاده
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
خیابان نامجو کوچه 11
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-49091
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09131414145
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : خیابان نامجو کوچه 11
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 5:30
زمان پایان : 7:0