برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09131412773
نام مسئول
ایرج کامیابی
نام مداح
حسین شجاعی
نام همیار بهداشت
رضا فدایی
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
خیابان امام خمینی جنب بازار میدان قلعه تکیه و مسجد میدان قلعه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4006
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09131412773
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : خیابان امام خمینی جنب بازار میدان قلعه تکیه و مسجد میدان قلعه
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0