برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09130840483
نام مسئول
فاطمه اخلاصی
نام مداح
فاطمه اخلاصی
نام همیار بهداشت
ماندانا گرجی
استان
کرمان
شهرستان
جيرفت
آدرس
جیرفت خیابان ذوالفقار کوچه 5
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 8157
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09130840483
استان : کرمان
شهرستان : جيرفت
آدرس : جیرفت خیابان ذوالفقار کوچه 5
تاریخ شروع : اردیبهشت ۰۱ ۱۳۹۳
تاریخ پایان : اسفند ۲۹ ۱۴۰۰
زمان شروع : 18:9
زمان پایان : 18:9