برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09124816921
نام مسئول
مهدی شیردست
نام مداح
علی فرمانی
نام همیار بهداشت
محمد ناتانی
استان
قزوین
شهرستان
قزوين
آدرس
خیابان نادری جنوبی بن بست شهید حاج میری
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 8-341-47585
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09124816921
استان : قزوین
شهرستان : قزوين
آدرس : خیابان نادری جنوبی بن بست شهید حاج میری
تاریخ شروع : شهریور ۱۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:8
زمان پایان : 23:8