برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09120913934
نام مسئول
سید عبد الرضا حسینی نسب
نام مداح
احمد نقیبی ندوشن
نام همیار بهداشت
محسن دشتی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
بلوار ازادگان خیابان معراج کوچه شهید محمد حسین همتی معراج 17
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 3747
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09120913934
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : بلوار ازادگان خیابان معراج کوچه شهید محمد حسین همتی معراج 17
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:0
زمان پایان : 20:0