برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09119927951
نام مسئول
سید نادر موسوی زاده
نام مداح
رضا خطیبی
نام همیار بهداشت
رضا خطیبی
استان
مازندران
شهرستان
نوشهر
آدرس
پول کجور
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4651-47172
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09119927951
استان : مازندران
شهرستان : نوشهر
آدرس : پول کجور
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:13
زمان پایان : 9:13