برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09116865421
نام مسئول
سینا بزرگی
نام مداح
حسین خطیبی
نام همیار بهداشت
مرتض ذکائیان
استان
مازندران
شهرستان
نوشهر
آدرس
خیابان عدالت
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 3932
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09116865421
استان : مازندران
شهرستان : نوشهر
آدرس : خیابان عدالت
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:37
زمان پایان : 10:37