برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09116582722
نام مسئول
علیرضا عزیزی
نام مداح
علیرضا عزیزی
نام همیار بهداشت
میلاد بخشی
استان
گیلان
شهرستان
رشت
آدرس
رشت یخ سازی روبروی مخابرات مرکز5زیر پل
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 9842
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09116582722
استان : گیلان
شهرستان : رشت
آدرس : رشت یخ سازی روبروی مخابرات مرکز5زیر پل
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:21
زمان پایان : 0:23