برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09113953425
نام مسئول
طاهره پاشا
نام مداح
سیده زهره موسوی
نام همیار بهداشت
طاهره پاشا
استان
مازندران
شهرستان
نوشهر
آدرس
نوشهر-روستای ملکار
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4651-48220
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09113953425
استان : مازندران
شهرستان : نوشهر
آدرس : نوشهر-روستای ملکار
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:0
زمان پایان : 19:0