برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09113934887
نام مسئول
حسن الهی
نام مداح
محمد نوری
نام همیار بهداشت
عباس قمی
استان
مازندران
شهرستان
نوشهر
آدرس
روستایحمزه ده علیا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-0-48827
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09113934887
استان : مازندران
شهرستان : نوشهر
آدرس : روستایحمزه ده علیا
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 12:56
زمان پایان : 12:56