برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09113919717
نام مسئول
کامران رحیمی
نام مداح
مجتبی لطفی
نام همیار بهداشت
فریدون مقیمی
استان
مازندران
شهرستان
نوشهر
آدرس
بلوار شهید خیریان خ افتاب
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6856
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09113919717
استان : مازندران
شهرستان : نوشهر
آدرس : بلوار شهید خیریان خ افتاب
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:55
زمان پایان : 11:55