برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : 09112721274
نام مسئول
حسنعلی جفائی نوده
نام مداح
مجید صادقی
نام همیار بهداشت
علی جفائی
استان
گلستان
شهرستان
آزادشهر
آدرس
نوده خاندوز،خیابان شهید جفائی،مسجد امام جعفر صادق علیه السلام
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 14-4961-32958
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : 09112721274
استان : گلستان
شهرستان : آزادشهر
آدرس : نوده خاندوز،خیابان شهید جفائی،مسجد امام جعفر صادق علیه السلام
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:7
زمان پایان : 0:9