برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ۰۹۱۶۶۸۱۶۹۶۳
نام مسئول
محمد منصوری
نام مداح
محمد منصوری
نام همیار بهداشت
محمد منصوری
استان
خوزستان
شهرستان
مسجد سليمان
آدرس
نفتون مسجد امام حسین (ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-6491-15384
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ۰۹۱۶۶۸۱۶۹۶۳
استان : خوزستان
شهرستان : مسجد سليمان
آدرس : نفتون مسجد امام حسین (ع)
تاریخ شروع : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:59