برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : یک هفتادو سوم
نام مسئول
رضا وارسته
نام مداح
* *
نام همیار بهداشت
مرضیه پشنگ راد
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
بین کوهسنگی17و19سازمان جوانان آستان قدس رضوی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 3090103652
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : یک هفتادو سوم
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : بین کوهسنگی17و19سازمان جوانان آستان قدس رضوی
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:23
زمان پایان : 23:23