برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : یک جرعه زندگی
نام مسئول
مرضیه قلیج خانی فرد
نام مداح
صادق نظری
نام همیار بهداشت
طاهره کیاناجو
استان
همدان
شهرستان
همدان
آدرس
جوادیه-خیابان سلمان کوچه شهید محمد لو
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17-651-48938
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : یک جرعه زندگی
استان : همدان
شهرستان : همدان
آدرس : جوادیه-خیابان سلمان کوچه شهید محمد لو
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:0
زمان پایان : 18:0