برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : یتیمه الحسین (ع) رقیه (س)
نام مسئول
حسین فریدی زرنق
نام مداح
مجید داستانی
نام همیار بهداشت
حسین فریدی زرنق
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
نیروگاه - 20 متری زاد - کوچه 17 - مسجد امام سجاد (ع) و حسینیه حضرت علی اکبر (ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48050
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : یتیمه الحسین (ع) رقیه (س)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : نیروگاه - 20 متری زاد - کوچه 17 - مسجد امام سجاد (ع) و حسینیه حضرت علی اکبر (ع)
تاریخ شروع : شهریور ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0