برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : یاوران مهدی عج
نام مسئول
محمد علی زاده لطفی
نام مداح
غلامحسین براهیمی
نام همیار بهداشت
امیر رضایی
استان
اصفهان
شهرستان
نجف آباد
آدرس
خ امام خ ایت الله ریاضی ره
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204140011
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : یاوران مهدی عج
استان : اصفهان
شهرستان : نجف آباد
آدرس : خ امام خ ایت الله ریاضی ره
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:30