برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : یاوران مهدی (عج)
نام مسئول
ابوالفضل محمدی
نام مداح
ابوالفضل محمدی
نام همیار بهداشت
مهدی بیگدلی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
مدرس نبش خیام شمالی مسجد امیرالمومنین (ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47249
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : یاوران مهدی (عج)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : مدرس نبش خیام شمالی مسجد امیرالمومنین (ع)
تاریخ شروع : شهریور ۱۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:30