برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : یاوران عل یاصغر
نام مسئول
باقر زارع مویدی
نام مداح
میثم سقای لاری
نام همیار بهداشت
میثم سقای لاری
استان
فارس
شهرستان
شيراز
آدرس
بلوار دولت شرقی نبش ک 14
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 263
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : یاوران عل یاصغر
استان : فارس
شهرستان : شيراز
آدرس : بلوار دولت شرقی نبش ک 14
تاریخ شروع : مرداد ۲۲ ۱۳۹۸
تاریخ پایان : شهریور ۲۲ ۱۳۹۸
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0