برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : یالثارات فاطمه(س) خیابان شهید صالحی
نام مسئول
سیدرضا موسوی
نام مداح
محمد ستوده نیا
نام همیار بهداشت
محمد جواد مسیبی
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
خیابان شهید صالحی-مدرسه امام جواد (ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-871-47546
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : یالثارات فاطمه(س) خیابان شهید صالحی
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : خیابان شهید صالحی-مدرسه امام جواد (ع)
تاریخ شروع : شهریور ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30