برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : یاس نبی
نام مسئول
سمیه عابدی
نام مداح
سمیه عابدی
نام همیار بهداشت
زبیده فیروزایی
استان
مازندران
شهرستان
بابل
آدرس
دراز کلا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 8109
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : یاس نبی
استان : مازندران
شهرستان : بابل
آدرس : دراز کلا
تاریخ شروع : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:39
زمان پایان : 9:39