برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : یاحسین
نام مسئول
رضا حیدری مقدم
نام مداح
محمد کامران زاده
نام همیار بهداشت
پوران قلعه خانی
استان
کرمان
شهرستان
بم
آدرس
بلوار باهنر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 216040014
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : یاحسین
استان : کرمان
شهرستان : بم
آدرس : بلوار باهنر
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:21
زمان پایان : 18:21