برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : گل مریم
نام مسئول
آرا آقا پور کانی
نام مداح
علی محمدی
نام همیار بهداشت
زهرا رستمی
استان
مازندران
شهرستان
بابل
آدرس
بابل موزیرج ارشاد 10 فجر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 3806
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : گل مریم
استان : مازندران
شهرستان : بابل
آدرس : بابل موزیرج ارشاد 10 فجر
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:25
زمان پایان : 10:25