برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : گلزار مطهر شهدا
نام مسئول
امیر حسین مقدس فر
نام مداح
احمر رضا علی پور
نام همیار بهداشت
محمد رحیمی
استان
خراسان جنوبی
شهرستان
آيسك
آدرس
بولوار امام رضا انتهای خ شهدا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 30-97791-15236
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : گلزار مطهر شهدا
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : آيسك
آدرس : بولوار امام رضا انتهای خ شهدا
تاریخ شروع : مرداد ۲۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 22:30