برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : گلزار شهدای کوچه بیوک
نام مسئول
اسماعیل کوچه بیوکی
نام مداح
قاسم رضایی
نام همیار بهداشت
حسین دهقان دهقان
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
بلوار22بهمن-گلزار کوچه بیوک
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-48736
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : گلزار شهدای کوچه بیوک
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : بلوار22بهمن-گلزار کوچه بیوک
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0