برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : گروه جهادی امیر سرتیپ شهید تقی خسروبیگی
نام مسئول
بتول خسروبیگی
نام مداح
الهام توبه
نام همیار بهداشت
زهرا استقامت
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
45متری مدرس شهرک مهدیه انتهای مهدیه جنب مسجد امام جعفر صادق ع پایگاه الغدیر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48261
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : گروه جهادی امیر سرتیپ شهید تقی خسروبیگی
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : 45متری مدرس شهرک مهدیه انتهای مهدیه جنب مسجد امام جعفر صادق ع پایگاه الغدیر
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:18
زمان پایان : 19:19