برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : گروه تعزیه راویان نینوا استان کرمان
نام مسئول
محمود زنگی آبادی زاده
نام مداح
محمود زنگی آبادی زاده
نام همیار بهداشت
فاطمه میر
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
خ فتلیشاهی نبش کوچه6
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-15434
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : گروه تعزیه راویان نینوا استان کرمان
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : خ فتلیشاهی نبش کوچه6
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 21:3