برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : کوثر
نام مسئول
حمیده مشایخ کردکلا
نام مداح
حمیده مشایخ کردکلا
نام همیار بهداشت
شکوه ابراهیمی نیا
استان
مازندران
شهرستان
نوشهر
آدرس
نوشهر-روستای تازه آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4651-48413
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : کوثر
استان : مازندران
شهرستان : نوشهر
آدرس : نوشهر-روستای تازه آباد
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 18:45