برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : کهف العباس
نام مسئول
حمید رضا قدوسی
نام مداح
سید حمید تاج زاده
نام همیار بهداشت
عرفان قدوسی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
شهرک قدس خیابان شهید قدوسی ۱۱
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47464
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : کهف العباس
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : شهرک قدس خیابان شهید قدوسی ۱۱
تاریخ شروع : مهر ۰۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:21
زمان پایان : 0:23