برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : کبوتران بقیع
نام مسئول
محمدجواد خرسندی
نام مداح
مجتبی خرسندی
نام همیار بهداشت
مصطفی خرسندی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
میدان معلم ک1 محله خندق مسجد آقا سید هاشم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 226012600
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : کبوتران بقیع
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : میدان معلم ک1 محله خندق مسجد آقا سید هاشم
تاریخ شروع : شهریور ۱۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:45
زمان پایان : 22:15